Donatie

 

Uw Donatie:

Download de Machtigingskaart hier:

Met behulp van de onderstaande gegevens kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken op de rekening van project waterfall. Een machtigingskaart invullen is ook een mogelijkheid, deze is onder te vinden.


Rekeningnr.: 1557.42.493

T.N.V.: Huwa international pipeline products Inz. Waterfall

Swiftcode.: RABONL2U

IBAN.: NL10RABO0155742493


Bij doneren graag vermelden:

Waterfall Donatie

Het gehele bedrag gaat naar het goede doel. Als het ingezamelde bedrag groter is dan het benodigde bedrag voor dit project zal dit gebruikt worden voor een ander goed doel in de toekomst.