KAP initieert en geeft financiële steun aan kleinschalige projecten in Afrika met als doel om samen met lokale partners, binnen de bestaande sociale structuren en op basis van zelfredzaamheid en continuïteit, toegang tot veilig drinkwater te realiseren.


Stichting KAP is van mening dat ieder mens recht heeft op veilig drinkwater in zijn leefomgeving.


De Stichting is opgericht en geregistreerd in Nederland in maart 2005. Aan Nederlandse zijde zijn twee oud-functionarissen van Philips actief met de promotie van de Stichting KAP en de inzameling van fondsen.

Stichting KAP:

Wat ze doen:

Veilig drinkwater in Afrika is haalbaar en betaalbaar en daarom assisteert KAP lokale gemeenschappen in Afrika bij de aanschaf en installatie van waterzuivering apparatuur en het creëren van een drinkplaats voor het vee en een wasgelegenheid.


De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale organisaties omdat zij de situatie, de noden en de bevolking het beste kennen en ter plekke zijn om 'een vinger aan de pols te houden'.


Ze maken gebruik van de THE AQUADOC™ VILLAGE SOLUTION, dat ontwikkeld werd door een klein waterbedrijf in Zuid-Afrika in samenwerking met CBO (Community Based Organisation) Network in KwaZuluNatal.


De kenmerken van deze 'dorpsoplossing' zijn:

  1. gebruikt een stand-alone systeem, geschikt voor afgelegen gebieden

  2. voorziet 2000 mensen van veilig drinkwater en kan eenvoudig worden uitgebreid

  3. creëert gescheiden waterplaatsen voor mens en vee

  4. voorkomt vervuiling van de waterbron

  5. kan door de dorpsbewoners zelf worden bediend en onderhouden

  6. is betaalbaar in aanschaf en onderhoud


Het uitgangspunt is dat projecten niet slechts een probleem moeten oplossen, maar holistisch dienen te zijn en gericht op vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Alle projecten bevatten dan ook een trainingscomponent en een gedetailleerd plan voor overdracht van de goederen en verantwoordelijkheid aan de lokale bevolking.

De locale partner organisatie verzorgt gewoonlijk de basiseducatie betreffende het belang van veilig drinkwater en hygiëne aan de bevolking. Het waterbedrijf traint de watermanagers in het opereren en onderhouden van de zuivering apparatuur.