Project Tanzania

 

Doel:


Het doel was het vinden van een drinkwaterproject in Afrika, dat door onze organisatie "geadopteerd" zou kunnen worden. Zelfstandig en in samen werking met stichting KAP.

Doelstellingen:


  1. -Een heel dorp moet kunnen profiteren van de inspanningen (in dit geval ca. 5000 personen)

  2. -Zelfredzaamheid: het dorp neemt na oplevering de verantwoordelijkheid voor onderhoud en werking van het project over

  3. -Transparantie over voortgang en financiën

  4. -Schoon, veilig en voldoende water moet gegarandeerd worden

  5. -Het project komt de economische groei en werkgelegenheid ten goede

Locatie:

GeschiedenisGeschiedenis_Tanzania.html
VoortgangVoortgang_Twitter.html